Portfolio

Stichting ToBe

Medio 2011 kreeg MHP opdracht een onderzoek te doen naar de ICT processen en oplossingen van Stichting ToBe te Dordrecht. Na oplevering van deze rapportage werd de opdracht verlengd en MHP verzocht een beleidsplan ICT opstellen.

ToBe, een organisatie met zeer veel vestigingen, staat in die periode aan de vooravond van een ingrijpende verandering. Zij zullen zich samen met een aantal andere organisatie (o.a. Bibelot en Kunstmin) gaan verenigen in Stichting Het Energiehuis. Een grote overlap, en daardoor wellicht shared services, op onder andere ICT gebied is onvermijdelijk.

Allereerst zal MHP voor ToBe een nulmeting uitvoeren, en daarna onderzoeken hoe de gehele ICT stabieler en voorbereid op de toekomst opgezet kan gaan worden. Wat zijn de toekomstverwachtingen, wat zijn de wensen. Hierna volgt onderzoek naar de mogelijke samenwerkingsverbanden binnen Het Energiehuis.

Na dit onderzoek en de presentatie van de uitkomsten en aanbevelingen aan het MT heeft MHPROJECTEN opdracht gekregen tot het schrijven van de benodigde PVE’s en PVA’s. Tevens is MHP verantwoordelijk gesteld voor de begeleiding van de gehele ICT implementatie.

 

Deel dit berichtTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookEmail to someone
Leave a Reply